Toiminta

Espoossa on välittämisen meininki ja asenne kohdillaan

Olen saanut olla yli kymmenen vuotta auttamistyön näköalapaikalla Hyvä Arki ry:ssä. Auttamistyö on tänä aikana kehittynyt yhteiseksi tehtäväksi. Espoon kaupungin asenne kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön on vuosi vuodelta löytänyt uusia tapoja ja väyliä auttaa espoolaisia.

Mielestäni ei ole itsestään selvää, että kaupungin työntekijöillä ja kolmannen sektorin toimijoilla on  yhtenevät näkemykset auttamistyöstä. Espoossa istutaan samalla puolen pöytää ja auttamistyön haasteet ovat yhteiset.

Vuonna 2013 Hyvän Arjen toiminta siirtyi Pappilantieltä Espoon keskukseen Siltakujalle Vanhan Muuralan sairaalan tiloihin. Espoon kaupungin meille osoittamat uudet tilat olivat mielestäni,  osoitus kaupungin arvostuksesta työtämme kohtaan.      

Toimintakeskuksemme on asiakkaillemme päivittäin tärkeä kohtaamispaikka. Todellinen kohtaaminen, siinä syntyvä yhteys ja vuorovaikutus muuttaa ihmistä. Kohtaamisissa alkaa kasvun prosessi, joka antaa mahdollisuuden saada uudelleen elämästä kiinni. Ihmisten kohtaamiselle pitää antaa riittävän järeä painoarvo.

Hyvä Arki ry:n toiminnassa on valtava halu ja hinku auttaa, mutta usein taloudellisten resurssien rajallisuus asettaa toiminnalle rajoja. Vuonna 2013 kirjasimme yli 33.000 asiakaskäyntiä. Kävijäluvut sisälsivät aamiaiskävijät yli 4000, EU-kassien hakijat lähes 6000 ja ruokajonoasiakkaat yli 23.000 kävijää

Olen valtavan ylpeä Hyvän Arjen vapaaehtoisista ja työntekijöistä, jotka päivästä toiseen antavat merkittävän osan ajastaan lähimmäisten auttamiseksi. Viikottainen elintarvikeapumme käsittää ruokajakoa viitenä päivänä viikossa. Elintarvikejaot ovat maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 11.30 alkaen.

 

Hyvä Arki ry:n toiminnanjohtaja Hannu Hätönen

hannu