Kestävä kehitys


HYVÄ ARKI RY:n SITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYS ESPOOSSA

Espoon kaupunki on kansainvälisen vertailututkimuksen mukaan Euroopan kestävin  kaupunki. EU:n puheenjohtajamaan Hollannin keväällä 2016 teettämässä tutkimuksessa oli mukana yli 140 eurooppalaista kaupunkia.

Kestävän kehitys –ohjelman tavoitteena on kehittää ja parantaa uusia kestäviä ratkaisuja kaupungin taloudellisen, sosiaalisten sekä ilmasto-, energia- ja ekologisten tavoitteiden saavuttamista. Ohjelmaa toteutetaan projektien, oman tekemisen muuttumisen, uusien kokeilujen ja kumppanuuksien kautta.

Valtuuston ohjelmalle hyväksymät hyötytavoitteet ovat:
-kestävä elämäntapa
-kestävä verkostomainen kaupunki
-Espoon luonto ja ympäristö
-ilmastotyön koordinointi
-energiaratkaisut
-kestävät liikkumisratkaisut.

Osana sitoumustaan Espoon kaupunki on haastanut kaupungin toimialat, yksiköt ja työyhteisöt antamaan omat kestävän kehityksen sitoumuksensa.


HYVÄ ARKI RY:n  KESTÄVÄ KEHITYS JA ITÄMEREN SUOJELU

Hyvä Arki ry ottaa vastaan Espoon kaupungin haasteen Espoon pitkäaikaisena yhteistyökumppanina. Pyrimme edistämään kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme ja sitoudumme erityisesti kaupan ruokahävikin pienentämiseen ja näin samalla myös edistämme Itämeren suojelua.    

Koko elintarvikeketjussa, kotitaloudet mukaan laskettuna, ruokahävikin määrä on vuosittain noin 400 miljoonaa kiloa. Hävikkiä syntyy eri sektoreilla seuraavasti: Ravitsemuspalvelut 20%, Kotitaloudet 35%, Teollisuus 27% ja Kauppa 18%.                                                                 
Ruoan tuottaminen, kuljettaminen ja valmistaminen aiheuttavat huomattavasti päästöjä. Jos valmis ruoka päätyy roskiin, ovat päästöt syntyneet turhaa. Roskiin heitetty ruoka verottaa myös lompakoitamme 500 miljoonalla eurolla vuosittain (lähde Motiva Oy).

Hyvä Arki ry noutaa yhteistyökumppaneina toimivista kaupoista ylijäämäruokaa ja jakaa sitä edelleen tarvitseville espoolaisille. Pienentämällä ruokahävikkiä Hyvä Arki ry tahtoo osaltaan edistää kestävää kehitystä ja Itämeren suojelua.