Etusivu

Espoolaiset, auttakaa meitä auttamaan.
Keräämme varoja, joilla kustannetaan asunnottomille päivittäin tarjottavat aamiaiset, sekä vähävaraisten perheiden lapsille suunnatut lastenleirit. Kiitos kun välität.

Keräyslupa 5531/L0001/2015, keräysaika 10.3.2015 - 9.3.2017
Lahjoitukset, keräystili Danske FI73 8000 1671 0037 06

Hyvä Arki ry on espoolainen yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on harjoittaa sosiaalista ja yhteiskunnallista toimintaa ihmisten arkielämän laadun parantamiseksi.

Toiminta-ajatuksenamme on mm. etsiä ja kehittää toimintatapoja ja rakenteita, jotka tukevat asuinalueiden yhteisöllisyyttä ja asukkaiden yhteis-toiminnallisuutta. Tätä kautta pyrimme ennaltaehkäisemään ja vähentämään ihmisten eriarvoistumista ja syrjäytymistä.

Työllistämme pitkäaikaistyöttömiä, tarjoamme vapaaehtois- ja talkootoimintaa syrjäytymisvaarassa olevien auttamiseksi, annamme viikoittaista ruoka-apua ja järjestämme ryhmä- ja kurssitoimintaa eri väestöryhmille. Tarjoamme kuntouttavan työtoiminnan kautta elämää uusiksi, yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa.

 


Video on vuodelta 2010 jolloin Hyvä Arjen toimintakeskus sijaitsi vielä Pappilantiellä. Videolla mainitut autettavien määrät ovat valitettavasti Espoossa kasvaneet edelleen.